THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

    •   
    • Từ nǎm 1989 thực hiện sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế theo quyết định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 chuyển thành doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng có tên Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Dự án đầu tư

    Chung Cư Binh Đoàn 12

    Dự án khu nhà ở, chung cư Binh Đoàn 12- Bộ Quốc Phòng do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh Đoàn 12) - ...
Loading
Dự án nổi bật