THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

    •   
    • Cty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 5 Căn cứ Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Công trình Giao thông Công chánh quận 5 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận 5; - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận 5 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Dự án đầu tư

Loading
Dự án nổi bật